Dokumentacja wystawy Kto będzie płakał ostatni?

DOMIE, Poznań 2023

fot. Stan Wawrzecki

Dokumentacja wystawy Kto będzie płakał ostatni? DOMIE, Poznań 2023

fot. Stan Wawrzecki

Dokumentacja wystawy Kto będzie płakał ostatni?

Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa 2023

Dokumentacja wystawy Kto będzie płakał ostatni? Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa 2023 

 

Astrida Neimanis jest autorką koncepcji hydrofeminizmu badającej związki między płcią, żywiołem wody i naszym środowiskiem.

W swoim tekście „Hydrofeminizm, czyli stawanie się ciałem wodnym” badaczka wskazuje na wodę jako budulec, przekaźnik i archiwum znaczeń. Ciało ludzkie, u noworodka składające z 80 % z wody, staje się dzięki temu integralną częścią przyrody

i całego złożonego systemu przekazywania treści. Idea ciała wodnego, wprowadzona, przez Neimanis zyskuje kształt w pracach sześciu fotografek współtworzących kolektyw Hydroza.

Jadwiga Janowska

Jagoda Malani

Iga Mroziak

Kasia Rysiak

Milena Soporowska

Kasia Ślesińska

 

Kolektyw powstał dzięki spotkaniu na masterclass Nikon-NOOR Academy w Warszawie w 2022 r.

Jadwiga Janowska

Jagoda Malani

Iga Mroziak

Kasia Rysiak

Milena Soporowska

Kasia Ślesińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektyw powstał dzięki spotkaniu na masterclass Nikon-NOOR Academy w Warszawie w 2022 r.

 

 

Astrida Neimanis jest autorką koncepcji hydrofeminizmu badającej związki między płcią, żywiołem wody i naszym środowiskiem.

W swoim tekście „Hydrofeminizm, czyli stawanie się ciałem wodnym” badaczka wskazuje na wodę jako budulec, przekaźnik

i archiwum znaczeń. Ciało ludzkie, u noworodka składające z 80 % z wody, staje się dzięki temu integralną częścią przyrody

i całego złożonego systemu przekazywania treści. Idea ciała wodnego, wprowadzona, przez Neimanis zyskuje kształt w pracach sześciu fotografek współtworzących kolektyw Hydroza.

 

KOLEKTYW HYDROZA

KASIA RYSIAK

fot. Goś Patalas 2023