Edukacja: 

 

2009-2012 Dyplom magisterski na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Z. Januszewskiego.

 

2005-2008 Dyplom licencjacki na Wydziale Tkaniny

i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego.

 

 

Wystawy indywidualne:

 

2022 Praga Praca, A00- proces projektowy

i produkcyjny zestawów szachowych, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2021 Anima, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2018 Hati Hati Indonesia, Galeria Duży Pokój, Warszawa

 

2017 Prace Trwają, instalacja, ArtBox Galeria Duży Pokój, Warszawa

 

2013 Określ, Galeria Łącznik, Kraków

 

2012 Określ, Galeria Turbo, Warszawa

 

 

Wystawy zbiorowe:

 

2023 Kto będzie płakał ostatni? Kolektyw Hydroza, Domie, Poznań

 

2023 Antropografia, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2023 Kto będzie płakał ostatni? Kolektyw Hydroza, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2022 The Democratic Forest, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2020 Nowy Grunt, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2019 Nieskończoność, Służewski Dom Kultury, Warszawa

 

2017 Studium Otoczenia, Rotacyjny Dom Kultury Jazdów, Warszawa

 

2016 Photobooklet, VisiVa Florencja, Włochy

 

2015 Sitofest, Warsztat Artystyczny, Warszawa

 

2013 Sitofest, Galeria V9, Warszawa

 

2012 Interdyscyplinarny Festiwal Miasto Gwiazd, Żyrardów

 

2012 Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP Warszawa 

 

 

Działania site-specyfic:

 

2018 Polski Piach, performance, działanie kolektywne, Galeria Dobro, Olsztyn

 

2018 Ocieplacz, działanie w przestrzeni miejskiej w ramach wystawy Błąd, Galeria Dobro, Olsztyn

 

2018 Majowa Jutrzenka, działanie w Parku Skaryszewskim, Warszawa

 

2017 Akcja Architekton, guerilla art, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

2016 Akcja Architekton, guerilla art, Park Rzeźby na Bródnie, Warszawa

 

 

Implementacje sztuki użytkowej:

 

2019 A00, komplet szachowy na 100-lecie Bauhasu, we współpracy z Agnieszką Wach

 

2018 RYZA music notebook. Rzemieślniczy projekt introligatorski

 

2016 Elementy Wear, projekty odzieży we współpracy z Martą Garbińską- Włodarczyk

 

2015 Mitrężyć, projekt szalika do cyklu 

fotografii Moniki Kmity

 

2009 - 2016 Mamapiki, współtworzenie marki odzieżowej we współpracy z Martą Garbińską- Włodarczyk

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

2012 Wyróżnienie dyplomu magisterskiego “Określ” podczas Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP 2012, Warszawa

 

2012 Wyróżnienie Rektora ASP Warszawa. Praca magisterska pod tytułem “Określ”

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja: 

 

2009-2012 Dyplom magisterski na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Z. Januszewskiego.

 

2005-2008 Dyplom licencjacki na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego.

 

 

Wystawy indywidualne:

 

2023 Z cienia, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2022 Praga Praca, A00- proces projektowy i produkcyjny zestawów szachowych, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2021 Anima, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2018 Hati Hati Indonesia, Galeria Duży Pokój, Warszawa

 

2017 Prace Trwają, instalacja, ArtBox Galeria Duży Pokój, Warszawa

 

2013 Określ, Galeria Łącznik, Kraków

 

2012 Określ, Galeria Turbo, Warszawa

 

 

Wystawy zbiorowe:

 

2024 Kto będzie płakał ostatni? III, Galeria u Agatki, Wrocław

 

2024 Znak Wodny, wystawa katastroficzna, Biuro Wystaw, Warszawa

 

2023 Co myśmy zrobili, że nie leżymy teraz razem na Santorini.Trzy lata Pracowni Wschodniej przy placu Hallera, Warszawa

 

2023 Uwierz w ducha, Wind0wlicker, Warszawa

 

2023  Kto będzie płakał ostatni? Kolektyw Hydroza, Domie, Poznań

 

2023 Antropografia, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2023 Kto będzie płakał ostatni? Kolektyw Hydroza, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2022 The Democratic Forest, Foto Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2020 Nowy Grunt, Pracownia Wschodnia, Warszawa

 

2019 Nieskończoność, Służewski Dom Kultury, Warszawa

 

2017 Studium Otoczenia, Rotacyjny Dom Kultury Jazdów, Warszawa

 

2016 Photobooklet, VisiVa Florencja, Włochy

 

2015 Sitofest, Warsztat Artystyczny, Warszawa

 

2013 Sitofest, Galeria V9, Warszawa

 

2012 Interdyscyplinarny Festiwal Miasto Gwiazd, Żyrardów

 

2012 Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP Warszawa 

 

 

Działania site-specyfic:

 

2018 Polski Piach, performance, działanie kolektywne, Galeria Dobro, Olsztyn

 

2018 Ocieplacz, działanie w przestrzeni miejskiej w ramach wystawy Błąd, Galeria Dobro, Olsztyn

 

2018 Majowa Jutrzenka, działanie w Parku Skaryszewskim, Warszawa

 

2017 Akcja Architekton, guerilla art, Park Rzeźby na Bródnie, Warszawa

 

2016 Akcja Architekton, guerilla art, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

 

Implementacje sztuki użytkowej:

 

2019 A00, komplet szachowy na 100-lecie Bauhasu, we współpracy z Agnieszką Wach

 

2018 RYZA music notebook. Rzemieślniczy projekt introligatorski

 

2016 Elementy Wear, projekty odzieży we współpracy z Martą Garbińską- Włodarczyk

 

2015 Mitrężyć, projekt szalika dla cyklu fotografii Moniki Kmity

 

2009 - 2016 Mamapiki, współtworzenie marki odzieżowej we współpracy z Martą Garbińską- Włodarczyk

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

2012 Wyróżnienie dyplomu magisterskiego “Określ” podczas Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP 2012, Warszawa

 

2012 Wyróżnienie Rektora ASP Warszawa. Praca magisterska pod tytułem “Określ”

 

 

 

 

Kasia Rysiak, born 1986, Warsaw, Poland.

 

Artist and designer based in Warsaw, Poland.

 

Graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź, Poland at the Faculty of Textile and Fashionand the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland. Since 2012 she has been associated with the Pracownia Wschodnia collective.

 

In her art projects she works interdisciplinarily, addressing social issues. In design, sheexploits undeveloped niches, creating new faces of existing projects.

 

Co-founder of the clothing brand Mamapiki (2009-2016). In 2018-2019 she ran the DużyPokój, where she co-created the exhibition series "WystaWy" and created and coordinatedthe photographic educational and artistic project FOTONY. In 2019, she presented the A00chess set for the 100th anniversary of the Bauhaus.

 

Since 2021, she has co-founded Foto Pracownia Wschodnia at Haller Square in Warsaw,where she carries out comprehensive projects based on analog photography techniques.She conducts workshops in the darkroom, as well as a series of exhibitions promoting artistswho use photography in their artistic practice.

 

A scholarship recipient of Mobilni w Kulturze 2021 and Praga Praca 2022 programs, she hasbeen part of the HYDROZA female photographic collective since 2022, which was formed asa result of a meeting at the Nikon Noor Academy masterclass in Warsaw in 2022.

 

 

Education:

 

2009-2012 Master's degree at the Faculty of Graphic Arts, Warsaw Academy of Fine Arts,

2005-2008 Bachelor's degree in the Faculty of Textile and Clothing at the Wł. StrzemińskiAcademy of Fine Arts in Łódź.

 

 

Solo shows:

 

2023 From the shadow, Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2022 A00- the design and production process of chess sets, Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2021 Anima, Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2018 Hati Hati Indonesia, Duży Pokój Gallery, Warsaw

 

2017 Work in progress, ArtBox- Duży Pokój Gallery, Warsaw

 

2013 Określ/Define, Łącznik Gallery, Cracow

 

2012 Określ/Define, Turbo Gallery, Warsaw

 

 

Group shows:

 

2024 Who will be the last to cry? III, Hydroza Collective, U Agatki Gallery, Wroclaw

 

2024 Watermark - Catastrophic Exhibition, Biuro Wystaw, Warsaw

 

2023 What have we done that we are not now lying together on Santorini.Three years of Pracownia Wschodnia in Haller Square, Warsaw

 

2023 Believe in the spirit, Wind0wlicker, Warsaw

 

2023 Who will be the last to cry? Hydroza Collective, Domie, Poznan

 

2023 Anthropography, Foto Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2023 Who will be the last to cry? Hydroza Collective, Foto Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2022 The Democratic Forest, Foto Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2020 New Land, Pracownia Wschodnia, Warsaw

 

2019 Infinity, Służewski House of Culture, Warsaw

 

2017 Environment Study, Rotacyjny House of Culture Jazdów, Warsaw

 

2016 Photobooklet, VisiVa Florence, Italy

 

2015 Sitofest, Warsztat Artystyczny, Warsaw

 

2013 Sitofest, V9 Gallery, Warsaw

 

2012 Interdisciplinary Festival Miasto Gwiazd, Zyrardow

 

2012 Coming Out The Best Diplomas Fine Arts Academy Warsaw

 

 

Site-specific art:

 

2018 Polski Piach, performance, Dobro Gallery, Olsztyn

 

2018 Warmer, action in the urban space as part of the exhibition Error, Dobro Gallery,Olsztyn

 

2018 May Dawn, action in Skaryszewski Park, Warsaw

 

2017 Architecton Action II, guerilla art, Sculpture Park Bródno, Warsaw

 

2016 Architecton Action I, guerilla art, Center of Polish Sculpture Orońsko

 

 

 

 

 

 

 

KASIA RYSIAK

Projektantka i artystka wizualna.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Tkaniny i Ubioru oraz Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie. Związana z kolektywem Pracownia Wschodnia od 2012 roku.

 

W projektach artystycznych działa interdyscyplinarne, poruszając tematy społeczne.  W designie wykorzystuje niezagospodarowane nisze do tworzenia nowych oblicz istniejących projektów.

 

Współtworzyła markę odzieżową Mamapiki (2009-2016). W latach 2018-2019 prowadziła Pracownię Duży Pokój, gdzie współrealizowała cykl wystaw “WystaWy” oraz stworzyła i koordynowała projekt edukacyjno-artystyczny FOTONY. W 2019 roku zaprezentowała komplet szachowy A00 na 100-lecie Bauhausu.

 

Od 2021 roku współtworzy Foto Pracownię Wschodnią przy pl. Hallera w Warszawie, w której realizuje wszechstronne projekty oparte na technikach fotografii analogowej. Prowadzi warsztaty w ciemni, a także cykl wystaw, promując artystki i artystów wykorzystujących w swojej praktyce artystycznej fotografię.

 

Stypendystka programu Mobilni w Kulturze 2021 oraz Praga Praca 2022. Od 2022 roku jest częścią 

kolektywu HYDROZA, który powstał dzięki spotkaniu na masterclass Nikon Noor Academy w Warszawie

w 2022 r.

{english below}

 

Artystka i projektantka.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Tkaniny i Ubioru oraz Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie.

Związana z kolektywem Pracownia Wschodnia od 2012 roku.

 

W projektach artystycznych działa interdyscyplinarne, poruszając tematy społeczne.  W designie wykorzystuje niezagospodarowane nisze do tworzenia nowych oblicz istniejących projektów.

 

Współtworzyła markę odzieżową Mamapiki (2009-2016). W latach 2018-2019 prowadziła Pracownię Duży Pokój, gdzie współrealizowała cykl wystaw “WystaWy” oraz stworzyła i koordynowała projekt edukacyjno-artystyczny FOTONY. W 2019 roku zaprezentowała komplet szachowy A00 na 100-lecie Bauhausu.

 

Od 2021 roku współtworzy Foto Pracownię Wschodnią przy pl. Hallera w Warszawie, w której realizuje wszechstronne projekty oparte na technikach fotografii analogowej. Prowadzi warsztaty w ciemni, a także cykl wystaw, promując artystki i artystów wykorzystujących w swojej praktyce artystycznej fotografię.

 

Stypendystka programu Mobilni w Kulturze 2021 oraz Praga Praca 2022. Od 2022 roku jest częścią kolektywu HYDROZA, który powstał dzięki spotkaniu na masterclass Nikon Noor Academy w Warszawie w 2022 r.